มอบเมล็ดพันธุ์ ตามกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ปลูกผัก อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตามกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

Related posts