โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 ลำปาง อุทยานม่อนพระยาแช่ และชาวบ้านบ้านทรายใต้ ทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” ณ บริเวณฝายน้ำล้นป่าชุมชนบ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

Related posts