โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ณ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 256

3

 

 

 

Related posts