โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ ครู ก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จัดทำหน้ากาก  แจกจ่ายให้ และให้คามรู้ กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-19

Related posts