แผนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เลขที่444 หมู่ที่7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000

โทรศัพท์ : 0-5431-5742 แฟกซ์ : 0-5483-9612

อีเมล์ : admin@pichai.go.th