เดินรณรงค์ต่อต้านและแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดย นายมานิต อุ่นเครือ นายสมพร สติแน่…

Read More

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี…

Read More

กองคลัง อบต.พิชัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More

ขอความร่วมมือ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาช…

Read More

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง…

Read More

กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.พิชัย เช่น ปิดไฟ ปิดก๊อกน้ำเป็…

Read More

 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องใน…

Read More