ราคากลาง – จัดทำอาคารที่ประทับชั่วคราวและลาดพระบาท โครงการทหารพันธ์ุดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ม.1

Read More

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับอำเภอเมืองลำปางและฝ่ายปกครองในพื้นที่ มอบถุงยังชีพแก่ผู้…

Read More

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำทีมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำทีมคณะ…

Read More

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำทีมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำทีมคณะ…

Read More