กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Read More

เชิญชวนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More