ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ประกาศผลเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Read More

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำทีมโดย นายกมานิต อุ่นเครือ พร้อมด้วย…

Read More

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ทุกหมู่บ้าน…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More