ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่โปรดแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย 095-4473984 ที่อยู…

Read More