เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหา…

Read More

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของอ…

Read More

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.) ระดับ 8

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. (…

Read More