จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอก…

Read More

ประกาศจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่กิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพ ปี 2566

Read More

ออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้การจัดการขยะเปียก ในงานเกษตรแฟร์ลำปาง ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้การจัดการขยะเปียก ในงานเกษตรแฟร์ลำป…

Read More

ประชุมในการจัดทำแผนการจัดการขยะเปียกและการจัดทำถังขยะเปียก

วันที่28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ได้ประชุม แต่งตั้ง คกก. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย…

Read More

งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริ…

Read More

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิการยน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอย…

Read More

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับตำบล โครงการประกวดแต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ…

Read More

วันพระราชทานธงชาติไทย​ 28 กันยายน

นายมานิต  อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำคณะผู้บริหาร​ ข้าราชการและพนักงาน จัด…

Read More

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้าน วังชัยพัฒ…

Read More