โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนุขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ…

Read More

อบต.พิชัย ตั้งตู้ปันสุข ร่วมแบ่งปัน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับพนักงาน จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อเป็นจุดแบ่งปัน สิ่งของที่จ…

Read More

มอบเมล็ดพันธุ์ ตามกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร”

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ส่งมอบเม…

Read More

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 ลำปาง อุทยานม่อนพระยาแช่…

Read More

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ปลูก…

Read More

โครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับ ครู ก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้า…

Read More