กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจก…

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพ…

Read More

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยได้จัดทำโครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน…

Read More

โครงการสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในว…

Read More

เดินรณรงค์ต่อต้านและแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดย นายมานิต อุ่นเครือ นายสมพร สติแน่…

Read More

กองคลัง อบต.พิชัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

Read More

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง…

Read More

กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.พิชัย เช่น ปิดไฟ ปิดก๊อกน้ำเป็…

Read More

 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องใน…

Read More