กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยคณะ…

Read More

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว องค์ก…

Read More

หมู่บ้านปลอดถังขยะ บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เป็นหัวหน้าทีมในก…

Read More

รณรงค์มาตรการป้องกันโรคสำหรับสถานประกอบการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ระยะที่ 2

Read More

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนุขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ…

Read More

อบต.พิชัย ตั้งตู้ปันสุข ร่วมแบ่งปัน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับพนักงาน จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อเป็นจุดแบ่งปัน สิ่งของที่จ…

Read More