โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างอู่ช่างเชน บ้านไร่พัฒนา หมู่ 7 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

Read More