กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยคณะ…

Read More

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว องค์ก…

Read More

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Read More