โครงการ “ลำปางเมืองน่าอยู่ 1 อปท. 1 ถนนสวยงาม”

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินโครงการ “ลำปางเมืองน่า…

Read More

ประกาศผลเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผลเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

Read More