ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านอู่ช่างเชน บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย

Read More

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์​

วันที่ 6 พฤศจิกายน​ 2563 นายมานิต​ อุ่นเครือ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย​ พร้อมด้วยคณะ…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไประบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย

Read More

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ภายใต้การ…

Read More