อบต.พิชัยประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2565

Read More

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี…

Read More

กองคลัง อบต.พิชัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More

ขอความร่วมมือ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาช…

Read More

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More