อบต.พิชัยประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2565

Read More

เดินรณรงค์ต่อต้านและแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดย นายมานิต อุ่นเครือ นายสมพร สติแน่…

Read More

วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ปี…

Read More

กองคลัง อบต.พิชัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More

ขอความร่วมมือ ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาช…

Read More

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง…

Read More

กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ

กิจกรรมประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.พิชัย เช่น ปิดไฟ ปิดก๊อกน้ำเป็…

Read More

 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องใน…

Read More